SANDWICH PANEL
Ms. Yến   : (848) 3590.1968
Ms. Trang  : (848) 3590.1969
MÚT CÁCH NHIỆT
Ms. Hạnh  : (848) 3590.1972
Ms. Lai       : (848) 3590.1966
MÚT CÁCH ÂM
Ms. Mai     : (848) 3590.1963
Ms. Bảo  : (848) 3590.1975
KHO HÀNG
Mr. Phong   : (848) 3592 1067

Copyright PHUONG NAM INSULATION LIMITED COMPANY

: No. 99 - 1A, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, HCMC

                 (Before Ba Diem intersection 200m toward An Suong Roundabout)

HOTLINE: 0908 511 599 - 0979 888 999 Mr. Thanh - 0902 328 599 Ms Vân 

Tel: (028) 3590.1963 - 3590.1965 - 3590.1966 - 3590.1967 - 3590.1968 - 3590.1969

                3590.1970 - 3590.1971 - 3590.1972 - 3590.1973 - 3590.1974 - 3590.1975

Fax: (08).3590.1976 - 3590.1977

Email: toncachnhiet01@gmail.com - phuongnam@cachnhiet.com.vn

Website: www.toncachnhiet.net - www.cachnhiet.com.vn - www.cacham.com